Servicii pentru situatii de urgenta - P.S.I. - P.C.


Pe linia Situatiilor de Urgenta specialistii nostri va ofera consultanta in vederea instruirii introductiv-generale si periodice a tuturor angajatilor, precum si in vederea dotarii cu mijloace adecvate de stingere a incendiilor, a intocmirii fisei obiectivului si a indeplinirii obligatiilor ce va revin conform Legii 307/2006, art. 16 privind obligatiile conducatorului unitatii in acest domeniu.


Solicita oferta

Serviciile de Prevenire si Stingere a Incendiilor (P.S.I.) cuprind:

 • Organizarea si coordonarea activitatii privind apararea impotriva incendiilor in conformitate cu Legea nr. 307/2006 si a Normelor Generale de Prevenire si Stingere a Incendiilor precum si alte acte normative in vigoare;
 • Stabilirea structurilor cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor, informarea si instruirea lucratorilor organizatiei in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor;
 • Elaborarea, aprobarea si difuzarea actelor de autoritate specifice activitatii P.S.I. (cerinta obligatorie pentru toti agentii economici si institutiile care au angajati): decizii, dispozitii, hotarari si altele asemenea prin care se stabilesc raspunderi pe linia apararii impotriva incendiilor;
 • Elaborarea, aprobarea si difuzarea documentelor si evidentelor specifice privind apararea impotriva incendiilor, elaborarea tematicilor pentru toate formele de instruire, stabilirea periodicitatii adecvate pentru fiecare loc de munca, elaborarea programului de instruire-testare la nivelul unitatii;
 • Instruirea specifica la angajare a salariatilor, instruirea la locul de munca, instruirea periodica, precum si intocmirea planurilor de control in scopul verificarii modului cum sunt respectate si aplicate prevederile legislative specifice in vigoare;
 • Intocmirea Planului de masuri in vederea prevenirii si stingerii incendiilor;
 • Intocmirea Planului de interventie in caz de incendiu sau in cazul altor situatii de urgenta;
 • Asigurarea dotarii unitatilor cu material specific stingerii inendiilor;
 • Stabilirea punctelor vulnerabile la incendiu si a ipotezelor de interventie ca aplicatii practice;
 • Testarea lucratorilor in vederea verificarii cunostintelor de acordare a primului ajutor.

Documentatia P.S.I.

Documentaţia pentru P.S.I. cerută de Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 633 din 21/07/2006 şi Ordinului M.A.I. nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor cuprinde:

 • Decizii pentru numirea cadrului tehnic cu atribuţii P.S.I. (document obligatoriu I.G.S.U.);
 • Decizii pentru foc deschis pentru întreaga societate (document obligatoriu I.G.S.U.);
 • Decizie pentru loc de fumat (document obligatoriu I.G.S.U.);
 • Instrucţiuni specifice P.S.I. pentru fiecare loc de muncă cu risc de incendiu;
 • Instrucţiuni de folosire a stingatoarelor şi hidranţilor;
 • Planul tematic anual de instruire P.S.I.;
 • Plan de evacuare la nivelul societăţii;
 • Plan de intervenţie la nivelul societăţii;
 • Plan de evacuare şi depozitare substanţe periculoase;
 • Fişa obiectivului;
 • Marcaje specifice P.S.I.;
 • Aplicarea marcajelor specifice P.S.I., conform standardelor în vigoare;
 • Măsuri de prim ajutor în funcţie de riscurile societăţii;
 • Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
 • Ordinul M.A.I. nr. 163/2007 cuprinzand Normele generale de apărare împotriva incendiilor;
 • Documentaţie Protecţie Civilă (document obligatoriu I.G.S.U.);
 • Legislaţie Evaluare Risc de Incendiu.

Documentaţia P.S.I. se întocmeşte o singură dată, la începutul colaborării şi este reactualizată ori de câte ori este cazul (anual sau la schimbarea legislatiei).

Asistenta in domeniul P.S.I.

 • Efectuarea instructajului şi întocmirea fişelor individuale de instructaj P.S.I.;
 • Întocmirea planului P.S.I. de evacuare;
 • Întocmirea planului P.S.I. de acţiune în caz de incendiu;
 • Întocmirea deciziilor specifice P.S.I.;
 • Întocmirea planului P.S.I. de intervenţie;
 • Întocmirea necesarului de mijloace tehnice P.S.I.;
 • Realizarea de marcaje specifice P.S.I.;
 • Asistenţă pe timpul controalelor P.S.I..

Servicii specilizate P.S.I.

 • Evaluare risc incendiu;
 • Scenariu de siguranţă la foc;
 • Raport de expertiză tehnică;
 • Autorizare sau avizare P.S.I.;
 • Particularităţi P.S.I. ale construcţiei.

Aveti intrebari?

Suntem aici pentru dvs. Contactati-ne!


Email: contact@spot-vision.ro | Telefon: +40 744-475631

Solicita Oferta