Legislatie P.S.I. – P.C.

 

 • LEGEA nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor
 • ORDINUL M.A.I. Nr. 163 din 26 februarie 2007: Normă generală de apărare împotriva incendiilor
 • HOTĂRÂREA GUVERNULUI Nr. 537 din 6 iunie 2007 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de prevenire şi stingere a incendiilor
 • LEGEA nr. 481 din 8 noiembrie 2004 privind protecţia civilă
 • HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 547 din 9 iunie 2005 pentru aprobarea Strategiei naţionale de protecţie civilă
 • HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 630 din 29 iunie 2005 pentru stabilirea semnului distinctiv naţional prin care se identifică personalul şi se marchează mijloacele tehnice, adăposturile, alte bunuri de protecţie civilă, uniforma şi cartea de identitate specifice personalului specializat cu atribuţii în domeniul protecţiei civile
 • HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 642 din 29 iunie 2005 pentru aprobarea Criteriilor de clasificare a unităţilor administrativ-teritoriale, instituţiilor publice şi operatorilor economici din punct de vedere al protecţiei civile, în funcţie de tipurile de riscuri specifice
 • HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 1222 din 13 octombrie 2005 privind stabilirea principiilor evacuării în situaţii de conflict armat
 • ORDINUL M.A.P.A.M. nr. 2 din 5 ianuarie 2004, Ordinul M.T.C.T. nr. 211 din 6 februarie 2004 şi Ordinul M.E.C. nr. 118 din 2 martie 2004 pentru aprobarea Procedurii de reglementare şi control al transporturilor deşeurilor pe teritoriul României
 • ORDONANŢA GUVERNULUI nr. 88 din 30 august 2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ A GUVERNULUI nr. 21 din 15 aprilie 2004 privind organizarea şi funcţionarea sistemului naţional de management al situaţiilor de urgenţă
 • HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 1489 din 9 septembrie 2004 privind organizarea şi funcţionarea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă
 • HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 1490 din 9 septembrie 2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a organigramei Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă
 • HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 1491 din 9 septembrie 2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă
 • HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 1492 din 9 septembrie 2004 privind principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste
 • ORDINUL M.T.C.T. nr. 1822 din 7 octombrie 2004 şi Ordinul M.A.I. nr. 394 din 26 octombrie 2004 pentru aprobarea Regulamentului privind clasificarea şi încadrarea produselor pentru construcţii pe baza performanţelor de comportare la foc
 • ORDINUL M.A.I. nr. 638 din 12 mai 2005 şi Ordinul M.M.G.A. nr. 420 din 11 mai 2005 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale
 • ORDINUL M.C.T.I. nr. 470 din 6 decembrie 2005 şi Ordinul M.A.I. nr. 1149 din 19 ianuarie 2006 pentru aprobarea Regulamentului privind managementul situaţiilor de urgenţă specifice tipurilor de riscuri din domeniul de competenţă al Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei
 • ORDINUL M.A.I. nr. 1134 din 13 ianuarie 2006 pentru aprobarea Regulamentului privind planificarea, pregătirea, organizarea, desfăşurarea şi conducerea acţiunilor de intervenţie ale serviciilor de urgenţă profesioniste
 • ORDINUL M.A.I. nr. 1352 din 23 iunie 2006 pentru aprobarea Metodologiei de organizare, asigurare a activităţilor de evacuare a persoanelor, bunurilor, documentelor şi materialelor care conţin informaţii clasificate, în situaţii de conflict armat
 • ORDINUL M.A.I. nr. 132 din 29 ianuarie 2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor şi a Structurii-cadru a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor
 • HOTĂRÂREA GUVERNULUI Nr. 160 din 14 februarie 2007 pentru aprobarea Regulamentului privind portul, descrierea, condiţiile de acordare şi folosire a uniformei,echipamentului de protecţie şi însemnelor distinctive ale personalului serviciilor pentru situaţii de urgenţă voluntare/private
 • HOTĂRÂREA GUVERNULUI Nr. 560 din 15 iunie 2005 pentru aprobarea categoriilor de construcţii la care este obligatorie realizarea adăposturilor de protecţie civilă, precum şi a celor la care se amenajează puncte de comandă
 • HOTĂRÂREA GUVERNULUI Nr. 804 din 25 iulie 2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase
 • HOTĂRÂREA GUVERNULUI Nr. 1579 din 8 decembrie 2005 pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile de urgenţă voluntare
 • HOTĂRÂREA GUVERNULUI Nr. 1739 din 6 decembrie 2006 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu
 • MANUALUL PRIMARULUI PENTRU MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ ÎN CAZ DE INUNDAŢII
 • NORME DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR SPECIFICE UNITĂŢILOR CU PROFIL DE ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI EDUCAŢIE
 • ORDINUL INSPECTORULUI GENERAL AL I.G.S.U. Nr. 779 din 19 iulie 2010 pentru aprobarea Procedurii de avizare a metodelor/procedurilor de identificare, evaluare şi control al riscurilor de incendiu
 • ORDINUL M.A.I. Nr. 3 din 6 ianuarie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă
 • ORDINUL M.A.I./M.C.C.P.N. Nr. 28/2338 din 26 martie 2009 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la obiective de cult
 • ORDINUL M.A.I./M.D.R.T. Nr. 118/1709 din 20 mai 2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la structuri de primire turistice, unităţi de alimentaţie publică şi unităţi de agrement
 • ORDINUL M.A.I. Nr. 132 din 29 ianuarie 2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor şi a Structurii-cadru a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor
 • ORDINUL M.A.I. Nr. 158 din 22 februarie 2007 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilorprivate pentru situaţii de urgenţă
 • ORDINUL M.A.I. Nr. 160 din 23 februarie 2007 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, desfăşurare şi finalizare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă prestate de serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă
 • ORDINUL M.A.I. Nr. 166 din 27 iulie 2010 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind apararea împotriva incendiilor la constructii si instalatiile aferente
 • ORDINUL M.A.I. Nr. 181 din 12 august 2010 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situatiilor de urgenta specifice tipurilor de risc repartizate Ministerului Administratiei si Internelor
 • ORDINUL M.A.I. 187/2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind apărarea împotriva incendiilor la spaţii pentru comerţ
 • ORDINUL M.A.I. Nr. 195 din 20 aprilie 2007 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 718/2005 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă
 • ORDINUL M.A.I. Nr. 211 din 23 septembrie 2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la ateliere şi spaţii de întreţinere şi reparaţii
 • ORDINUL M.A.I. Nr. 234 din 18 octombrie 2010 pentru aprobarea Procedurii de determinare a riscului de arson
 • ORDINUL M.A.I. 262/2010 – apărare împotriva incendiilor la spaţii şi construcţii pentru birouri
 • ORDINUL M.A.I. nr. 279 din 22 decembrie 2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind planificarea, pregătirea şi intervenţia în caz de urgenţă nucleară sau radiologică
 • ORDINUL M.A.D.R. nr. 579/2008 pentru aprobarea Dispozitiilor generale de aparare impotriva incendiilor pe timpul utilizarii focului deschis la arderea de miristi, vegetatie uscata si resturi vegetale
 • ORDINUL M.A.I./M.M.G.A. Nr. 638/420 din 12 mai 2005 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale
 • ORDINUL M.A.I. Nr. 647 din 16 mai 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea planurilor de urgenţă în caz de accidente în care sunt implicate substanţe periculoase
 • ORDINUL M.A.I. Nr. 712 din 23 iunie 2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă
 • ORDINUL M.M.G.A./M.A.I. Nr. 823/1427 din 15 august 2006 pentru aprobarea procedurilor de codificare a atenţionărilor şi avertizărilor meteorologice şi a avertizărilor şi alertelor hidrologice
 • ORDINUL M.A.I. Nr. 1259 din 10 aprilie 2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi asigurarea activităţii de înştiinţare, avertizare, prealarmare şi alarmare în situaţii de protecţie civilă

Aveti intrebari?

Suntem aici pentru dvs. Contactati-ne!


Email: contact@spot-vision.ro | Telefon: +40 744-475631

Solicita Oferta